Викладач: Шестопал Іванна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки

tyshchenko.ivanka@gmail.com

Кредити та кількість годин: 3 ECTS; години: 14 лекційних, 22 практичних; модуль

Вивчення дисципліни «Психологія саморуйнівної поведінки» є необхідною складовою професійної підготовки психологів. У сьогоденному українському суспільстві дуже гостро стоять такі проблеми як хімічна залежність, віктимна поведінка, екстремізм, навмисне самопошкодження та суїцид. Науковці детально досліджують ці явища як окремі, але вони мають один загальний для усіх елемент — аутоагресію. Взагалі, аутоагресія так чи інакше хоча б раз проявлялась у житті кожної людини, але в декого вона розвивається в стійку рису – аутоагресивність.

У результаті вивчення даного курсу студент зможе оволодіти основними підходами сучасної психології до розуміння феномену аутодеструктивної поведінки, а також загальними прийомами профілактики виникнення чи розгортання аутодеструктивної поведінки. Студенти отримають можливість: аналізувати і пояснювати складні соціально-психологічні феномени, використовувати соціально-психологічні терміни, поняття та концепції у ході аналізу проявів аутодеструктивної поведінки людини; ставити та обговорювати теоретичні проблеми соціальної та прикладної психології на матеріалі суспільно значущих проблем; організовувати психологічні умови для допомоги у подоланні і проживанні кризових переживаннь; ідентифікувати прояви аутодеструктивної поведінки людини.

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна