Мета – свідомо, цілеспрямовано та практично оволодіти ортоепійними, акцентуаційними й ортографійними нормами української мови, використовувати їх у професійній діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Спеціалізації: 

Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна