Мета  – ознайомити студентів і студенток з історією розвитку інтернет-лінгвістики як окремої наукової парадигми, схарактеризувати особливості сучасного інтернет-дискурсу та лінгвістичні домінанти мови інтернету. 

Код та найменування спеціальності: 

035. Філологія

Спеціалізації: 

035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна