Мета  – ознайомити студентів і студенток із літературними мовами, які використовували протоукраїнці, з історією виникнення нової української літературної мови, еволюцією фонетико-морфологічних змін, а також загальними процесами, що вплинули на майбутній мовний розвиток.

Код та найменування спеціальності: 

035. Філологія

Спеціалізації: 

035.01 Філологія. Українська мова і література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.