Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

Спеціалізації: 

    • Політологія (спільна магістерська програма «Східні студії» з Варшавським Університетом).

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання:

    • Заочна