Один з найкращих засобів стати людиною мудрою – це читати стародавні історії і вчитися на минулих подіях і прикладах наших попередників, як поводитися і чого берегтись… Філіпп де Коммін, французький дипломат.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів системне уявлення про розвиток світової політичної думки як цілісного процесу концептуального осмислення теоретичних проблем політичного характеру; узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, філософів, політичних діячів у вирішенні важливих політичних питань.

Код та найменування спеціальності: 

052 Політологія

Спеціалізації: 

Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна