I. Опис навчальної дисципліни

Навчальний курс спрямований на оптимізацію процесу особистісної самопрезентації за допомогою засобів театрального мистецтва та драматерапії. Через моделювання, програвання і переживання запропонованих ситуацій надається можливість зрозуміти природу страху публічності, розширити свій ролевий репертуар, розвинути уміння володіти голосовим апаратом, вивільнити спонтанність та  креативність. Крім того, учасники знайомляться з історією Західно-Європейського та Українського театрів, вивчають західно-європейський костюм в ретроспективі. Разом з тим, слухачам презентується автрський досвід роботи лектора у діяльності народного аматорського театрального колективу Національного університету «Острозька академія». Результатом практичної частини навчального курсу є спільна театральна постановка

II. Мета та завдання навчальної дисципліни 

розширити межі самореалізації студента, зокрема у сфері театрального мистецтва.

 

ІІІ. Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

 • характеризувати основні історичні етапи розвитку Західно-Європейського театру та особливості розвитку Українського театру
 • означити специфіку театрального костюму в ретороспективі
 • володіти основними техніками акторської майстерності
 • використовувати набуті техніки для самопізнання, самоконтролю та самопрезентації
 • інтегрувати досвід, отриманий в процесі роботи  групи.

 для спеціальностей Економічного факультету

Фк-ІІ, Оа-ІІ

Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

  • Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна