I. Опис навчальної дисципліни

Часто особистість, не дивлячись на високий інтелект і особливі здібності, якими може бути наділена, не здатна, ні проявити, ні задіяти їх. На власному досвіді слухачі навчальної дисципліни матимуть можливість усвідомити свої сильні професійні якості та зони росту для ефективної самопрезентації, зокрема у професійній діяльності. Сприятиме цьому конструктивне обговорення наступних тем:

 

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  ознайомити студентів з основними техніками самопрезентації, сприяти формуванню індивідуального професійного іміджу

 

ІІІ. Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

 

·         аналізувати основні теоретичні підходи до розуміння поняття самопрезентації; форми, тактики та стратегії самопрезентації

·         проводити самопрезентацію за певними формами: публічний виступ (презентація проекту), складання резюме, розробка портфоліо і макету візитки, проведення співбесіди-інтерв’ю, майстер-класу;

·         використовувати технології проведення самопрезентації у професійній діяльності та груповій роботі

053 Психологія

Статус дисципліни:

обов’язкова

Мова навчання:

українська

Форма навчання:

очна (денна)

 Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна