1. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (ОЗНАЙОМЧА)
    013 Початкова освіта. Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Код та найменування спеціальності: 

013 Початкова освіта

Спеціалізації: 

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна