Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізації: 

    • Комп’ютерні технології в менеджменті

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна