Цей курс має на меті ознайомлення з особливостями різних мистецьких стилів та епох, основних мистецтвознавчих термінів, найвідоміших творів образотворчого та музичного мистецтва. Завдання навчальної дисципліни полягає у послідовному викладі інформації про загально мистецькі процеси, що формувалися під впливом соціокультурних, політичних та релігійних чинників.

Код та найменування спеціальності: 

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності: 

035 Філологія  

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

заочна


Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна