Цей курс має на меті ознайомлення з особливостями різних мистецьких стилів та епох, основних мистецтвознавчих термінів, найвідоміших творів образотворчого та музичного мистецтва. Завдання навчальної дисципліни полягає у послідовному викладі інформації про загально мистецькі процеси, що формувалися під впливом соціокультурних, політичних та релігійних чинників.

Код та найменування спеціальності: 

081 Право

Спеціалізації: 

Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності: 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

заочна

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

Спеціалізації: 

Менеджмент здоров’я;

Промоція здоров’я.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна