Код та найменування спеціальності:

  • 052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна