Код та найменування спеціальності: 

  • 013  Початкова освіта

  • 052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна