Майже кожному, хто здобуває правничу професію, хочеться бути успішним юристом-практиком, чи не так? Але ж, що таке юридична практика? У яких формах та напрямках вона відбувається? Які існують можливості та тенденції на юридичному ринку?

Та, навіть, коли Ви знаєте усе це, яким чином навчитися визначати свої життєві та професійні пріоритети, планувати якісно і реалістично, оперувати власним часом? А ще - як не губитися у просторі інформації, критично її оцінювати та захистити свої власні дані і гаджети та ресурси, на яких вони знаходяться, отримати базові знання із психології взаємодії з людьми, засвоїти техніку юридичного письма та вміти формувати позицію у справі, знати, як поводитися зі ЗМІ та давати інтерв’ю “на камеру” чи під запис, управляти власними емоціями та не втрачати самоконтроль у складних ситуаціях, вчасно розпізнати симптоми емоційного вигорання і не допустити його та здобути інші важливі навики в роботі юриста, яких не вчать в рамках інших дисциплін?

Чимало завдань, правда? Але усе це і не лише ми й будемо розглядати в рамках курсу “Юридична практика”.

Хоча курс і охоплює лекційну (11 занять) та практичну (по 6 занять для кожної групи) частини – кожна зустріч відбуватиметься в інтерактивній формі. Взагалі, курс побудований радше на методах неформальної, аніж академічної освіти і передбачає практичне засвоєння слухачами різноманітних “м’яких навиків” (soft skills), без яких – безперечно – правникові буде значно важче працювати.

Курс складається зі вступної мотивувальної частини на тему: “Чого я хочу від своєї професії”; Блоку тренування “м’яких навиків” та Блоку тренування “Основних навиків”. Після першого та другого блоку студенти виконують творче модульне завдання.

Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна