Курс призначений для студентів заочної форми навчання (магістеріум) спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", ОПП "Міжнародні відносини". 

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна