Код та найменування спеціальності

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

    • Національна безпека

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

    • Денна
    • Заочна