Проблема інформаційного забезпечення, інформаційної  безпеки та інформаційних воєн набула глобального характеру. Сьогодні жодна держава не в змозі захистити себе, використовуючи одні лише військово-технічні засоби. Забезпечення безпеки все більше і більше стає комплексним завданням, що включає в себе різні заходи, серед яких інформаційна складова займає одне з лідируючих місць.

Випускники спеціальності "Національна безпека" матимуть змогу при наявності необхідних фізичних та інтелектуальних якостей у встановленому порядку бути зарахованим та проходити службу у правоохоронних органах, Державної прикордонній службі, на офіцерських посадах Армії України  та  спецслужбах України, службах безпеки комерційних структур. З урахуванням цього вони мають володіти знаннями щодо організації та проведення спеціальних інформаційних та психологічних операцій, знати форми і методи проведення цього, організовувати та направляти відповідні сили та засоби.

Водночас фахівці спеціальності мають уміти виявляти факти інформаційного та психологічного впливу, знати та вміти організувати ефективний супротив.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна