Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Код та найменування спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

Бізнес-аналітика

Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності: 

051 Економіка

Спеціалізації: 

Економічна кібернетика

Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна