Курс теорії та практики перекладу покликаний ознайомити студентів факультету міжнародних відносин з базовими положеннями теорії перекладу, історією розвитку та місцем дисципліни у системі філологічних наук, а також з основними лексичними, граматичними та стилістичними аспектами перекладу. Теорія та практика перекладу озброює студентів основами знань і умінь теоретичного і практичного плану.