Курс теорії та практики перекладу покликаний ознайомити студентів факультету міжнародних відносин з базовими положеннями теорії перекладу, історією розвитку та місцем дисципліни у системі філологічних наук, а також з основними лексичними, граматичними та стилістичними аспектами перекладу. Теорія та практика перекладу озброює студентів основами знань і умінь теоретичного і практичного плану.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання:

    • Заочна