Код та найменування спеціальності: 

122 Комп’ютерні науки

Спеціалізації: 

Комп’ютерні технології в менеджменті

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна