Мета та завдання навчальної дисципліни 

Формування у студентів Національного університету „Острозька академія” системи теоретичних знань про сутність, зміст та механізм ефективної і безпечної комунікації  у з особами у процесі виконання функціональних обов’язків пов’язаних із спілкування із різними категоріями осіб. Правильної поведінки при цьому,  направленої на зменшення негативного впливу на себе у процесі контакту, придбання навиків впливу на співбесідника  направленого на  позитивний результат у залежності від цілі комунікацій.

Придбання знань та умінь зменшення маніпуляцій через психологічний  вплив на особу з використанням технологій, що використовується супротивником у заходах «гібридної війни» через ЗМІ, а також через сучасні комунікативні програми з використанням Інтернету.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна