Мета та завдання навчальної дисципліни:  

Формування у студентів Національного університету "Острозька академія” системи теоретичних знань про сутність, зміст та механізм дії контррозвідувального режиму в Україні. Принципах його існування та використання  адміністративних заходів для забезпечення безпеки держави. Роль, місце, та функції державних установ у забезпечення заходів направлених на виявлення фактів можливої діяльності спецслужб іноземних держав, недопущення витоку держаної таємниці, створення дієвих легальних перешкод можливим терористичним проявам.

 За результатами навчання слухачі зможуть:

  • використовувати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії контррозвідувального режиму в Україні;
  • на практиці, під час виконання службових обов'язків в державних установах використовувати призначення контррозвідувального режиму;
  • ефективно використовувати нормативно-правові акти, що стосуються контррозвідувального режиму для професійного сприяння спецслужбам, правоохоронним органам у заходах із виявлення можливої діяльності спецслужб іноземних держав та намірів здійснення терористичної діяльності на території України та за її межами;
  • використовувати прикордонний, митний, режим захисту атомних електростанцій, захисту державної таємниці, режим безпеки польотів повітряних суден,використання радіоелектронних засобів, дозвільної системи як складових контррозвідувального режиму в Україні.
  • взаємодіяти із правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України спецслужбами у питаннях, що стосуються  безпеки держави.

 

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна