Мета навчальної дисципліни - удосконалити комунікативні навички та підвищити рівень знання англійської мови в ключових напрямках медійної галузі.

Завдання:

  • розширення словникового запасу та термінологічної бази студентів;
  • вироблення навичок ефективної усної та писемної професійної комунікації;
  • постійна практика усного мовлення під час занять, тренування вміння висловлювати власні думки на медійну тематику

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

  • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

Опис

Англійська мова за професійним спрямуванням  є нормативною дисципліною для студентів медійних спеціалізацій НаУОА (журналістика, зв’язки з громадськістю), що викладається на 3-4 курсі після курсу загальної англійської мови (рівень B1). Курс передбачає елементи програми рівня B2

Кожен з юнітів навчальної дисципліни містить дискусії на медійні теми. Aудіювання відображають щоденні медійні сценарії, що дозволяє вивчати мову максимально наближену до сучасних реалій; реалістичні комунікативні завдання сприяють виробленню навичок необхідних у повсякденній виробничій практиці спеціалістів-медійників.

Курс включає низку медійних тем: газети, телебачення, радіо, журнали, маркетинг та ін.