Бакалаврат
І курс
  • Навчальна практика (преса)
ІІ курс
  • Навчальна практика (радіо)
ІІІ курс
  • Навчальна практика з відривом від навчання
ІV курс
  • Виробнича практика з відривом від навчання
  • Науково-дослідна практика
Магістратура
V курс
  • Асистентська практика
  • Науково-дослідна практика

Код та найменування спеціальності: 061 Журналістика Спеціалізації: Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа. Управління, організація і виробничо-технічна робота в ЗМК; наукова та викладацька діяльність Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський), другий (магістерський) Форма навчання: Денна