Мета вивчення курсу передбачає формування культурологічного та філософського розуміння утворення і функціонування емпірико-теоретичних основ людського тіла у культурно-історичній перспективі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Спеціалізації: 

    • Теорія культури.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна.