Мета вивчення курсу є осмислення еволюції людського тіла як соціокультурного конструкту під впливом дискурсів і владних інституцій, формуюючи ґендер, сексуальність, здоров’я та хворобу, расу, репродуктивність, життєві цикли, медійний та політичний образ.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна.