Мета вивчення курсу -  у засвоєнні основних теоретичних і практичних основ масової культури як невідємної частини культури, починаючи від її історичного зародження до сучасних зразків. Курс розглядає широкий спектр спроб теоретично осмислити сутність масової культури і знайти методологічні «ключі» до роботи з її текстами – від ранніх теорій, які критикують масову культуру з позицій елітарної культури до її реабілітації в сучасних дослідженнях, пов’язаної зі складної динамікої соціокультурної ситуації.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна.