Мета вивчення курсу -  is to familiarize students with the main historical stages of cinema from its silent era to the current period.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Спеціалізації: 

    • Теорія культури.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна.