Мета вивчення курсу - ознайомити студентів із засадами становлення і розвитку дипломатичної діяльності і дипломатичної служби протягом її історичного розвитку: в державах Стародавнього Сходу, давній Греції і Римі, у період середньовіччя, новий та новітній часи. Особлива увага приділяється вивченню особливостей та обставин зародження та еволюції різних форм і методів, засад і способів ведення дипломатичних зносин між державами. 

Код та найменування спеціальності: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Спеціалізації: Країнознавство. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Форма навчання: Денна.