Мета вивчення курсу - розробка комплексу проблем, пов’язаних з визначенням теоретичних основ зовнішньої політики Французької Республіки та ФРН, визначення і характеристика її вузлових проблем, аналіз основних параметрів політичних систем зазначених держав. У рамках курсу студенти розглядають основні чинники, що впливають на зовнішню політику Франції та ФРН, а також еволюцію та зміни в зовнішньополітичних концепціях вищезазначених держав в постбіполярний період. 

Код та найменування спеціальності: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Спеціалізації: Країнознавство. Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Форма навчання: Денна.