Мета вивчення курсу - розробка комплексу проблем, пов’язаних з визначенням теоретичних основ зовнішньої політики Французької Республіки та ФРН, визначення і характеристика її вузлових проблем, аналіз основних параметрів політичних систем зазначених держав. У рамках курсу студенти розглядають основні чинники, що впливають на зовнішню політику Франції та ФРН, а також еволюцію та зміни в зовнішньополітичних концепціях вищезазначених держав в постбіполярний період. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна