Мета вивчення курсу - отримання студентами систематизованої інформації про суспільно-політичну історію країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст. Код та найменування спеціальності: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; Спеціалізації: Країнознавство. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Форма навчання: Денна.