Мета вивчення курсу - ознайомлення студентів з механізмами дії та основними концепціями менеджменту і маркетингу в туристичній сфері. 


Код та найменування спеціальності: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Спеціалізації: Країнознавство. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Форма навчання: Денна.