Мета вивчення курсу - надання студентам системних теоретичних знань про інституційну систему, політику, економіку і право Європейського Союзу
Код та найменування спеціальності: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Спеціалізації: Країнознавство. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Форма навчання: Денна.