Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Спеціалізації: 

    • Кіберкультура

    • Теорія культури

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.