Основною метою дисципліни є поширення медіаграмотності, що передбачає огляд способів маніпулювання суспільною думкою в сучасних ЗМІ та мережі Інтернет. З огляду на останні події, що відбуваються в Україні, даний курс дозволить Вам долучитись до осмислення ролі інформації в сучасному світі, класифікації інформаційних операцій та методів їх ведення. Успішне засвоєння даної дисципліни дозволить Вам краще розуміти потреби суспільства та прогнозувати нові в інформаційному просторі.

Мета курсу «Інформаційні операції» полягає у комплексному аналізі феномену інформаційних операцій на основі сучасних досліджень в галузях соціальних, гуманітарних та економічних наук; розгляді історії виникнення інформаційних операцій; виокремленні їх специфіки; аналізі культурологічних та соціально-філософських концепцій поглядів на інформацію загалом. Засвоєння дисципліни сприятиме кращому розумінню предметів, що стосуються сучасної медіакультури, журналістики тощо. По закінченню курсу студент може використати здобуті знання в реальному, особистому та професійному житті в галузях, що стосуються створення контенту, його розуміння і критичного огляду.

Код та найменування спеціальності: 

034 Культурологія

Спеціалізації: 

Кіберкультура

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна