Навчальний курс розрахований для студентів магістеріуму спеціальності Право для поглибленого вивчення кримінального процесу. Завданнями курсу є: 1) дослідити найбільш актуальні теоретичні і практичні проблеми кримінального процесу України; 2) навчити студентів орієнтуватися в особливостях кримінального провадження, специфіці застосування його засад, судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів особи на досудовому розслідуванні, проблемах судового розгляду справ та низці інших питань, знати особливості організації і функціонування органів кримінальної юстиції України.


Код та найменування спеціальності: 

081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації: 

Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна