Мета курсу - формування у слухачів розуміння особливостей кримінального процесу зарубіжних держав, переваг та недоліків існування певних кримінальних процесуальних інститутів через порівняння українського та зарубіжного кримінального процесу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна, заочна