Код та найменування спеціальності: 

081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації: 

Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна