Мета навчальної дисципліни дати уявлення про місце та роль медичного права в системі права, про цивільно-правове регулювання медичних правовідносин, про основні вимоги до окремих видів медичної діяльності (суб‘єктів, об‘єкти та зміст), а також  правове регулювання дефектів медичної діяльності.

Код та найменування спеціальності

·         081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації

·         Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання

·         Денна