Мета навчальної дисципліни дати уявлення про місце та роль міжнародного торгового права в системі права, про міжнародно-правове регулювання торгового приватного обороту, про основні закономірності виникнення, функціонування та розвитку міжнародного торгового права, про міжнародне торгове право як про особливу правову систему, що спрямована на регулювання транскордонних торгових операцій.

Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації: 

    • Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна