Курс призначений для підготовки аспірантів другого року навчання спеціальності "Історія та археологія". Форма підсумкового контролю - іспит. 


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

    • Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.