Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна