Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • Теорія літератури

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна