Код та найменування спеціальності: 

081 Право

Спеціалізації: 

Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна