Код та найменування спеціальності

o    256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

o    Національна безпека

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

o    Денна;