Мета вивчення курсу - узагальнити досвід науки і практики управління персоналом і надати допомогу студентам в отриманні систематизованих знань за наступними напрямками: система управління персоналом, кадрове планування, формування і розвиток персоналу; основи управління трудовим колективом. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія 

Спеціалізації

  • Психологія 

Рівень вищої освітидругий (магістерський) 

Форма навчання:

  • Денна.