Мета вивчення курсу -  формування вміння орієнтуватися у сучасних проблемах кримінального процесуального права, аналізувати їх та висловлювати власну думку щодо причин їх виникнення, а також найбільш ефективних шляхів подолання цих проблем.


Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-наукова програма)

Спеціалізації: 

    • Право 

Рівень вищої освіти: Третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна