Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-наукова програма)

Спеціалізації: 

    • Право 

Рівень вищої освіти: Третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна