Бакалаврат

І курс

Ознайомча практика (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність)

ІІ курс

Ознайомча (навчальна) практика (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність)

ІІІ курс

Ознайомча (дослідницька) практика (6.010205 Документознавство та інформаційна діяльність. Спеціалізація: Е-врядування)

IV курс

Виробнича (переддипломна) практика (6.010205 Документознавство та інформаційна діяльність. Спеціалізація: Е-врядування)

Науково-дослідна практика (6.010205 Документознавство та інформаційна діяльність. Спеціалізація: Е-врядування)

Магістратура

V курс

Асистентська практика (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність)

Науково-дослідна пратика (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність)

VI курс 

Асистентська практика (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність)