Методичні  матеріали для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит".