У запропонованій аспірантам дисципліні передбачається вивчення тем, які висвітлюють виникнення і розвиток теорій історичного процесу, етапи та методи історичного дослідження, соціальні функції, історичної свідомості.

Мета та завдання навчальної дисципліни – дати необхідні знання з теоретичних питань історичного пізнання. Дана дисципліна повинна дати необхідні знання з теоретичних питань історичного пізнання для аспірантів.  Програма курсу передбачає вивчення тем, які висвітлюють виникнення і розвиток теорій історичного процесу, етапи і методи історичного дослідження, соціальні функції історичної свідомості.


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна