Сучасний інформаційний аналітик повинен знати, навчати, і бути носієм не тільки традиційної соціально-комунікаційної культури, а й володіти сукупністю інформаційних та бібліотечних знань, навичками інформаційних технологій, спеціальними психолого-педагогічними знаннями.

Бібліотечна справа – складова частина інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності, що включає комплекс державних, громадських, наукових та практичних заходів, які забезпечують організацію діяльності бібліотек, ресурсно-інформаційних центрів, їх науково-дослідну і методичну роботу, а також підготовку фахівців інформаційно-бібліотечних технологій.

Навчальна дисципліна "Бібліотечна справа" дозволяє розкрити базові питання сучасного менеджменту бібліотечних установ та інформаційно-ресурсних центрів, документних дипозитаріїв. Окрім того, дисципліна дозволить зрозуміти важливі перспективи розвитку сучасного українського соціуму  сфері культури: в чому корисність читання? в чому переваги традиційних та електронних носіїв інформації? чому діяльність бібліотек важлива для ЗМК в боротьбі з цензурою? яким чином змінити стереотип про бібліотеку як "сховища застарілих знань" на сучасну медіаконвергентну редакцію?   

Навчальна дисципліна "Бібліотечна справа" є обов’язковою для студентів І-ІІ курсів першого освітнього рівня (бакалавр) спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна