Метою курсу є формування знань студентів про місце громадянського суспільства в політичній системі суспільства, функціонування його основних інститутів, акторів та процесів з врахуванням вітчизняного та закордонного досвіду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

-          в чому відмінність між інститутами громадянського суспільства;

-          стратегії і тактики громадських кампаній на внутрішню політику держави, участь громадських лобістів у прийнятті рішень;

-          як здійснюється вплив громадянського суспільства на формування зовнішньополітичного курсу держави;

-          особливості та відмінності взаємодії громадянського суспільства та держави в різних країнах Європи;

-          засади функціонування громадянського суспільства в умовах воєнного стану.

 

вміти:

розрізняти інститути та акторів громадянського суспільства;

-   формулювати інтереси та цілі громадських кампаній, поетапно визначати стратегію кампаній;

-   визначати інтереси еліт та лобістів у процесі взаємодії громадянського суспільства та держави;

-   аналізувати цінності громадянського суспільства інших держав, визначати переваги у застосуванні для громадянського суспільства в Україні;

-   формулювати модель громадських кампаній на прикладі українського та іноземного досвіду.